Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona główna O uczelni

O Uczelni Warszawskiej

Od 15 lat Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie buduje i ugruntowuje swoją pozycję na rynku edukacyjnym. Uczelnia dokłada starań, by kształcić zgodnie z potrzebami rynku, wydaje publikacje, organizuje konferencje, stale doposaża sale dydaktyczne i bibliotekę.

W 2011 roku Uczelnia uzyskała pozwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie nowych kierunków studiów, tj.: studia I stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, budownictwo i informatyka oraz studia II stopnia na kierunku pedagogika.

Obecnie kształcimy na dziesięciu kierunkach, nadając absolwentom tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Uczelnię opuściło blisko 14 000 absolwentów. UW MSC dysponuje atrakcyjnym systemem stypendialnym.

Uczelnia łączy naukę z praktyką gospodarczą, pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk i pracy, w tym za granicą, prowadzi Biuro Karier i ma uprawnienia do prowadzenia agencji zatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.uczelniawarszawska.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2023 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.