Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona gwna Kadry pedagogiczne

Kadry pedagogiczne

Projekt ?Nauczyciel doskonay - jako podstaw sukcesu? adresowany jest do przedstawicieli kadr pedagogicznych zatrudnionych w pitnastu wyselekcjonowanych placwkach owiatowych, w tym przedszkolach i szkoach z wojewdztwa mazowieckiego.

Przedstawiciele kard pedagogicznych sprawuj w ramach projektu funkcj opiekunw merytorycznych praktykantw w ramienia instytucji przyjmujcych, a ich rola polega na udzielaniu konsultacji indywidualnych oraz bezporednim nadzorze pracy studentw w trakcie trwania praktyk.

Opiekunowie studentw z ramienia placwek dydaktycznych odpowiedzialni s za stay monitoring pracy danego studenta, dokonywanie hospitacji jego pracy, wpisw i zalicze do dzienniczka praktyk oraz konsultowanie programu praktyki z opiekunami ze strony Uczelni Warszawskiej im. Marii Skodowskiej-Curie i studentami.

Celem planowanym do osignicia w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do kadr pedagogicznych jest wzrost ich kompetencji i kwalifikacji, jak rwnie realizacja praktyk pedagogicznych w taki sposb, aby student przed obserwowaniem zaj, asystowaniem nauczycielowi prowadzcemu zajcia i samodzielnym prowadzeniem zaj naby umiejtnoci w zakresie opiekuczo-wychowawczym, tj. pozna rnorodne uwarunkowania wpywajce na specyfik pracy przedszkola, szkoy lub placwki, zna prac opiekuczo-wychowawcz przedszkola, szkoy lub placwki i nauczyciela, zosta przygotowany do obserwacji uczniw w rodowisku grupowym i klasowym, zna interakcje ucznia i nauczyciela, potrafi zbada dynamik grupy i klasy stosowa metody poznawania ucznia i jego szkolnego rodowiska, kierowa zespoem klasowym w sytuacjach pozalekcyjnych, czy wsppracowa z rodzin i rodowiskiem lokalnym ucznia.

Czowiek - najlepsza inwestycja

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Copyright © 2020 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.