Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona główna Formy wsparcia Placówki

Placówki

W ramach projektu „Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu” wsparciem objętych zostanie piętnaście przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych z województwa mazowieckiego, które przyjmą studentów Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie kierunku Pedagogika na praktyki pedagogiczne.

Zaplanowano doposażenie bibliotek i pracowni w/w placówek w materiały niezbędne do skutecznego realizowania kształcenia oraz praktyk, tj.:

  • sprzęt multimedialny
  • materiały dydaktyczne
  • pomoce naukowe

oraz działania na rzecz podniesienia kwalifikacji i umiejętności kardy pedagogicznych z wyżej wymienionych placówek.

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2023 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.