Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona główna Formy wsparcia Kadry

Kadry

Przedstawicieli kadr pedagogicznych zatrudnionych w piętnastu wyselekcjonowanych placówkach oświatowych, w tym przedszkolach i szkołach z terenu województwa mazowieckiego sprawować będą funkcje opiekunów praktykantów w ramienia placówek przyjmujących oraz wezmą udział w atrakcyjnych i nowatorskich szkoleniach oraz treningach/ warsztatach, tj.:

  • Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela
  • Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela
  • Uczeń defaworyzywany
  • Trening umiejętności wychowawczych
  • Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2023 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.